Košarica

Pravilnik o zasebnosti

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 1, v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se v celoti uporablja od 25. maja 2018 v Republiki Hrvaški in vseh državah članicah EU, pa tudi Zakon o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list št. 42/18, v nadaljevanju: Zakon), Zakonik o delu (Nar. novine št. 93 / 14 in 127 / 17),  Na podlagi 10. člena Zakona o varnosti pri delu (Nar. novine, št. 71/14, 118/14 i 154/14), to je u skladu s pravnim okvirom za varstvo pravnih podatkov u Republiki Hrvaški i Evropskoj uniji i najboljem evropskom praksom KENERA D.O.O., registriranom u Gospodarskom sodišču u Rijeci (u nadaljnjem besedilu: KENERA D.O.O.), kot upravitelj za obdelavu pravnih podatkov uporabnikov svojih storitev i kupca,  je razvila pravilnik o varstvu osebnih podatkov uporabnikov storitev in strank. Politika zasebnosti osebnih podatkov enostransko zavezujoč pravni akt, ki temelji na osnovnih načelih pri obdelavi osebnih podatkov, ki ureja, kateri uporabniški podatki se zbirajo, kako se ti podatki obdelujejo, za katere namene se uporabljajo. Pravilnik o zasebnosti uporabnike storitev in/ali stranke obvešča tudi o njihovih pravicah pri zbiranju in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, vse to zaradi varovanja njihove zasebnosti v širšem smislu.

Politika zasebnosti temelji na naslednjih načelih obdelave osebnih podatkov: načelu zakonitosti, Transparentnost i najbolje prakse, načelo omejene obdelave i redukcije podatkov, načelo točnosti i celovitosti ičnih podatkov, načelo omejene hrambe, načelo integriteta i tajnosti podatkov, načelo odgovornosti, načelo zaupanja i pravične obdelave, načelo prilika (namene obdelave), načelo obdelave u neimenovanoj (anonimiziranoj) obliki.

Pravilnik o zasebnosti velja za vse storitve, ki jih ponuja KENERA D.O.O., kjer je cilj Pravilnika na jasen in pregleden način obveščati uporabnike o postopkih obdelave njihovih osebnih podatkov in njihovih pravicah. Prvič, uporabniki se lahko kadarkoli obrnejo na podjetje z zahtevo za spremembo, dopolnitev in /ali posodobitev podatkov, ki se nanašajo nanje, pa tudi umaknejo iz danega soglasja in zahtevajo prekinitev nadaljnje obdelave osebnih podatkov.

 

Za obdelavo osebnih podatkov je odgovoren KENERA D.O.O.

Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov:

e-pošta: INFO@JASMIN-MAZIVA.HR

Načini zbiranja in vrste zbranih osebnih podatkov

  • Neposredno uporabniki sami na način, da uporabniki sami predložijo podatke KENERA D.O.O.  kot upravljavec v določenem obsegu podatkov, pomembnih za zagotavljanje ustreznih storitev, prodaje ali katere koli druge povezave med uporabniki in JASMIN-MAZIVA.HR. Za zagotavljanje ustreznih storitev je uporabnik dolžan oddati KENERA D.O.O.  za vzpostavitev pogodbenega razmerja so potrebni naslednji podatki, da se zagotovi določena storitev in/ali prodaja nekaterih proizvodov. Kupec – uporabnik lahko podatke posreduje ustno ali pisno v center PODJETJA KENERA D.O.O., preko elektronske pošte, poslane na enega od elektronskih naslovov KENERA D.O.O. in preko spletne strani KENERA D.O.O., JASMIN-MAZIVA.HR.
  • Iz drugih javno dostopnih virov informacij o podjetjih in fizičnih osebah v podjetjih na internetnih portalih, telefonskih imenikih, ki vsebujejo take podatke, in drugih javno dostopnih storitev samo za namene, za katere so bile sprva zbrane.
  • Samodejno obiščite KENERA D.O.O. internet (spletno mesto) , aplikacije in portal, kjer gre za podatke, povezane s spletnimi identifikatorji (naslovi internetnih protokolov in identifikatorji piškotkov, kot je Google Analytics za sledenje uporabniku in / ali interakciji s strankami).

Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki je shranjena v računalniku ali mobilni napravi, ko obiščete določeno spletno mesto. Piškotki se uporabljajo za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje vsakemu uporabniku in/ali stranki, za shranjevanje preferenc uporabnikov in/ali strank, z namenom učinkovitejšega dela spletnih strani ter za sledenje in pregled uporabe in obiskov spletne strani KENERA D.O.O. . Z izklopom in/ali blokiranjem shranjevanja piškotkov lahko uporabnik in/ali kupec še vedno brska po spletni strani KENERA d.o.o. Obstaja pa verjetnost, da nekatere funkcije in/ali funkcionalnosti spletnega mesta ne bodo na voljo takšnemu uporabniku in/ali stranki ali da bo čas, potreben za dostop do določenih funkcij spletnega mesta, daljši kot običajno. Zadevni spletni identifikatorji lahko puščajo sledi, ki v kombinaciji z drugimi identifikatorji in informacijami, ki jih zagotavljajo strežniki internetnih storitev, lahko služijo identifikaciji uporabnika in/ali stranke.

Znesek ali obseg osebnih podatkov, ki jih zbere KENERA D.O.O. je odvisen od vrste storitve, ki jo KENERA D.O.O. zagotavlja svojim uporabnikom in/ali strankam, pa tudi na pravni podlagi, na podlagi katere zbira podatke. KENERA nenehno skrbijo za zbiranje le potrebnega obsega osebnih podatkov, ki je potreben za dosego zakonsko določenega namena, za katerega se podatki obdelujejo.

Informacije o potencialnih uporabnikih

Jasmine lubricantalso zbira podatke o potencialnih uporabnikih in/ali strankah svojih storitev in/ali izdelkov. Ti podatki vključujejo osnovne informacije (ime in priimek, e-poštni naslov), pa tudi interese potencialnih uporabnikov in / ali Strank, ki se obrnejo na združenje z željo, da jih obvestijo in / ali jim ponudijo določene izdelke in storitve.

Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki je shranjena v računalniku ali mobilni napravi, ko obiščete določeno spletno mesto. Piškotki se uporabljajo za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje vsakemu uporabniku in/ali stranki, za shranjevanje preferenc uporabnikov in/ali strank, z namenom učinkovitejšega dela spletnih strani ter za sledenje in pregled uporabe in obiskov spletne strani KENERA D.O.O. .

Z izklopom in/ali blokiranjem shranjevanja piškotkov lahko uporabnik in/ali kupec še vedno brska po spletni strani KENERA d.o.o. Vendar pa je lahko, da nekatere funkcije in/ali funkcionalnosti spletne strani ne bodo na voljo takšnemu uporabniku in/ali stranki ali da bo čas, potreben za dostop do določenih funkcij spletnega mesta, daljši kot običajno.

Zadevni spletni identifikatorji lahko puščajo sledi, ki v kombinaciji z drugimi identifikatorji in informacijami, ki jih zagotavljajo strežniki internetnih storitev, lahko služijo identifikaciji uporabnika in/ali stranke.

Znesek ali obseg osebnih podatkov, ki jih zbere KENERA D.O.O. je odvisen od vrste storitve, ki jo KENERA D.O.O. zagotavlja svojim uporabnikom in/ali strankam, pa tudi na pravni podlagi, na podlagi katere zbira podatke. KENERA nenehno skrbijo za zbiranje le potrebnega obsega osebnih podatkov, ki je potreben za dosego zakonsko določenega namena, za katerega se podatki obdelujejo.

Vrste zbranih osebnih podatkov?

Podatki, ki jih stranka – uporabnik najpogosteje predloži, so:

ime in priimek

naslov

osebna identifikacijska številka (OIB)

kontaktni telefon in/ali mobilna telefonska številka

kontaktne informacije e-pošte (e-poštni naslov)

Informacije o ID kartici

podatke o bančnem računu in številko kartice za urejanje plačilnih obveznosti

 

Kje se obdelujejo osebni podatki?

Osebni podatki uporabnikov – Stranke KENERA D.O.O. obdelujejo v Republiki Hrvaški.

Kje so shranjeni zbrani podatki?

Podatki se obdelujejo tako, da so vse ali del informacij o strankah – uporabniki- posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirkah podatkov upravitelja obdelave.

Obveznosti upravljavca glede varnosti obdelave

TEHNIČNO IN INTEGRALNO VARSTVO PODATKOV

Upravljavec izvaja tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti.

Upravljavec sprejme tudi ukrepe za zagotovitev, da vsak posameznik, ki deluje v pristojnosti upravljavca, ki ima dostop do osebnih podatkov, teh podatkov ne obdeluje, razen če je to v skladu z navodili upravljavca.

Ob upoštevanju narave, obsega, konteksta in namenov obdelave ter tveganja različne verjetnosti in resnosti tveganj za pravice in svoboščine fizičnih oseb upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z varnostnimi politikami, da zagotovi in dokaže, da se obdelava izvaja v skladu s Splošno uredbo.

Namen zbiranja in nadaljnje obdelave podatkov

Jasmin lubrikantkolekte in nadaljnje obdelave osebnih podatkov uporabnikov in /ali strank za sklenitev in izvršitev pogodb, Realiziranje nabave ali intervencija u službi na opremi, dostava naročenih proizvodov, konsingovanje i pomoč pri uporabi proizvodov, davanje ustreznih dodatnih i / ali podaljšanih garancija za proizvode, razreševanje pritužbi uporabnikov i / ali kupcev i drugih akcija povezanih s sklepanjem i izvajanjem pogodb u skladu s veljavnim pravilnikom.

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov in/ali strank za zgoraj navedena namena predstavlja nujnost in pravno podlago za sklenitev pogodbe, torej v primeru, da uporabnik in/ali kupec odtehta zagotavljanje bistvenih podatkov, proga ne bo mogla skleniti pogodbe in/ ali sprejeti določenih ukrepov, povezanih z izvajanjem sklenjene pogodbe.

Organizacija nagradnih iger

Jasmin lubrikantokasionalno organizira nagradne igre, zato se informacije uporabljajo za obveščanje o nagradi.

Neposredna promocija (trženje)

Kontaktne informacije uporabnikov in/ali strank lahko uporabljamo za pošiljanje promocijskih informacij o izdelkih in storitvah KENERA d.o.o.  če je kupec – Uporabnik dal soglasje.

Videoposnetkov

KENERA D.O.O. uporablja nadzorne kamere za zaščito oseb in premoženja.

Trajanje zadrževanje osebnih podatkov

Glede na namen in pravno podlago, na kateri se zbirajo osebni podatki uporabnikov in/ali strank, je KENERA D.O.O. v nekaterih primerih dolžan osebne podatke hraniti za določen namen predpisane z veljavnimi predpisi ali z prenehanjem namena, za katerega so bili zbrani. Po poteku pravnega roka, ki ga je KENERA D.O.O. dolžan hraniti določene osebne podatke ali prenehanje namena, se črtajo.

V primerih, ko je podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov soglasje uporabnika in / ali stranke, se osebni podatki hranijo 10 let.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja uporabnikov in/ali strank, se lahko izbrišejo tudi pred potekom roka, določenega v tem pravilniku, v primeru, da uporabnik in/ali stranka zahteva takšno brisanje ali ko uporabnik in/ali stranka nasprotuje takšni obdelavi, zapisani prek interneta preko objavljenega e-poštnega naslova: INFO@JASMIN-MAZIVA.HR.

Načini uporabe pravic

Uveljavljati njegove pravice, če meni, da je pri obdelavi njegovih osebnih podatkov, prek kontaktnih podatkov ali po elektronski pošti INFO@JASMIN-MAZIVA.HR. Prav tako imata uporabnik in/ali kupec pravico vložiti pritožbo pri nacionalnem nadzornem organu.

Pod kakšnimi pogoji in iz katerega razloga se osebni podatki prenesejo na tretje osebe

KENERA D.O.O. posreduje osebne podatke strank- uporabnikov KENERA D.o.o. tretjim osebam (vključno s pristojnimi organi) v naslednjih primerih:

za izpolnitev pravnih obveznosti KENERA D.O.O. ko je takšna obdelava potrebna za zaščito ključnih interesov strank – Uporabnikov

za izpolnjevanje pogodbene obveznosti, izvršitev dela v imenu Kupca – Uporabnika, za koga je treba vključiti tretjo osebo – obdelovalca

Obdelava osebnih podatkov v okviru zaposlovanja

Osebni podatki zaposlenih se lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam le, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz zaposlitvenega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

Za namene izvajanja pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega razmerja, bo upravljavec zbiral, obdeloval, uporabljal in tretjim osebam pošiljal le tiste osebne podatke, ki so potrebni za navedeni namen, te podatke pa bo predložil le na zahtevo sodišč in drugih državnih ali javnih organov.

GDPR in Piškotki

O tem pravilniku o piškotkih

Ta pravilnik o piškotkih pojasnjuje, kaj so piškotki in kako jih uporabljamo, vrste piškotkov, ki jih uporabljamo, to je. informacije, ki jih zbiramo z uporabo piškotkov in kako se te informacije uporabljajo in kako nadzirati nastavitve piškotkov. Za več informacij o tem, kako uporabljamo, shranjujemo in shranjujemo vaše osebne podatke, si oglejte našo politiko zasebnosti.

Soglasje lahko kadarkoli spremenite ali prekličete iz izjave o piškotkih na naši spletni strani

Preberite več o tem, kdo smo, kako nas lahko kontaktirate in kako obdelujemo osebne podatke v našem Pravilniku o zasebnosti.

Vaše soglasje velja za te domene: JASMIN-MAZIVA.HR

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se uporabljajo za shranjevanje majhnih podatkov. Shranjene so v vaši napravi, ko je spletno mesto naloženo v brskalnik. Ti piškotki nam pomagajo, da spletna stran deluje pravilno, da je varnejša, zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo in razume, kako spletno mesto deluje, ter da analiziramo, kaj deluje in kje ga je treba izboljšati.

Kako uporabljamo piškotke?

Tako kot večina spletnih storitev tudi naša spletna stran uporablja piškotke prvega ponudnika in tretjih oseb za več namenov. Piškotki prve stranke so na splošno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in ne zbirajo vaših osebnih podatkov.

Piškotki tretjih oseb, ki se uporabljajo na naši spletni strani, v glavnem služijo za razumevanje delovanja spletne strani, način interakcije z našo spletno stranjo, zaščito naših storitev, zagotavljanje oglasov, ki so pomembni za vas, vse v vsem pa vam zagotavljajo boljšo in izboljšano uporabniško izkušnjo in vam pomagajo pospešiti prihodnje interakcije z našo spletno stranjo.

Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Osnovno: Nekateri piškotki so potrebni za vas, da doživite popolno funkcionalnost naše spletne strani. Omogočajo nam vzdrževanje uporabniških sej in preprečevanje varnostnih groženj. Osebnih podatkov ne zbirajo ali shranjujejo. Ti piškotki vam na primer omogočajo prijavo v račun in dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico in varno plačilo.

Statistika: Ti piškotki shranjujejo informacije, kot so število obiskovalcev strani, število edinstvenih obiskovalcev, katere strani strani so obiskane, vir obiskov itd. Ti podatki nam pomagajo razumeti in analizirati, kako dobro se spletno mesto izvaja in kje ga je treba izboljšati.

Marketing: Na naši spletni strani so prikazani oglasi. Ti piškotki se uporabljajo za prilagajanje oglasov, ki vam jih prikazujemo, tako da so pomembni za vas. Ti piškotki nam prav tako pomagajo spremljati učinkovitost teh oglaševalskih akcij.

Informacije, shranjene v teh piškotkih, lahko ponudniki oglasov tretjih oseb uporabljajo tudi za prikaz oglasov na drugih spletnih mestih v brskalniku.

Funkcionalno: To so piškotki, ki pomagajo določenim neesencialnim funkcijam na naši spletni strani. Te funkcije vključujejo vdelano vsebino, kot so videoposnetki ali skupna raba vsebin spletnega mesta na platformah družbenih medijev.

Nastavitve: Ti piškotki nam pomagajo shranjevanje vaših nastavitev in nastavitev brskanja, kot so nastavitve jezika, tako da boste imeli boljšo in učinkovitejšo izkušnjo pri obisku spletnega mesta v prihodnosti.

Kako lahko nadziram nastavitve piškotkov?

Če se med sejo brskanja na spletnem mestu Jasmin lubrikant odločite spremeniti nastavitve, lahko na zaslonu kliknete zavihek »Pravilnik o zasebnosti in piškotkih«. To bo ponovno predvajalo obvestilo o soglasju, ki vam omogoča, da spremenite nastavitve ali popolnoma prekličete soglasje.

Poleg tega različni brskalniki ponujajo različne metode blokiranja in brisanja piškotkov, ki jih uporabljajo spletna mesta. Nastavitve brskalnika lahko spremenite tako, da blokirate/izbrišete piškotke. Če želite izvedeti več o upravljanju in brisanju piškotkov, obiščite wikipedia.org , www.allaboutcookies.org.

 

Brezplačna dostava

Naročila nad 100 €

100% varno plačilo

MasterCard / Visa / Diners