Košarica

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne nakupovalne storitve na spletni strani www.jasmin-maziva.hr

Spletna stran www.jasmin-maziva.hr lahko uporablja za vašo zasebno uporabo brez kakršne koli pristojbine za uporabo, v skladu s spodaj navedenimi pogoji nakupa.

Pred uporabo spletne trgovine www.jasmin-maziva.hr preberite te Splošne pogoje uporabe spletnih nakupovalnih storitev za namene nakupa izdelkov, oglaševanih na istem ali pridobivanja informacij o določenem izdelku.

Z uporabo spletne strani www.jasmin-maziva.hr za nakup ali zbiranje informacij o izdelkih, ki so na njem, potrjujete, da ste seznanjeni s temi Splošnimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate. Če se ne strinjate s temi pogoji, ne uporabljajte te spletne strani za nakup izdelkov, pridobivanje informacij o njih ali kateri koli drug namen.

 1. Splošne določbe

Prodajalcu ti Splošni pogoji poslovanja določajo odnose med obiskovalci strani, kupci in prodajalci, v zvezi s pogoji in načinom naročanja izdelkov, cenami izdelkov, plačili, dostavo, kakovostjo izdelka, pritožbami, vračanjem in dostavo, varstvom osebnih podatkov in drugimi vprašanji, povezanimi z uporabo spletne strani www.jasmin-maziva.hr in

 spletnimi nakupi. Prodajalec da te splošne pogoje na voljo uporabnikom in jih naroči, da se podrobno seznanijo z njimi pred uporabo spletne strani www.jasmin-maziva.hr za namene nakupa izdelkov, ki se oglašujejo na isti ali pridobivanje informacij o določenem izdelku. Z dostopom do nakupa izdelkov s spletnim nakupovanjem ali obiskom te spletne strani za pridobitev informacij o določenem izdelku velja, da so uporabniki seznanjeni s temi Pogoji in se z njimi strinjajo. Če uporabniki ne soglašajo s temi pogoji nakupa, jim prodajalec naroči, naj spletne strani ne uporabljajo www.jasmin-maziva.hr za nakup izdelkov ali pridobivanje informacij o njih.

– 1.1 Pogoji

V Splošnih pogojih poslovanja imajo izrazi, napisani krepko, naslednji pomen:

Ime agenta: Jasmin maziva d.o.o. , Kukuljanovo 415, Industrijska cona, 51227 Kukuljanovo;  vpisan v sodni register gospodarskega sodišča na Reki pod registrsko številko predmeta registracije (MBS): 040128860; 81942015552 telefon: +385 (0)51 652 250, Faks: +385 (0)51 652 253

Bančni račun: ERSTE HR74 2402 006 110 043 3335; ADDIKO HR72 2500 009 110 100 2114

www.jasmin-maziva.hr – spletna stran v lasti prodajalca; Kupec

: oseba, ki svoje osebne podatke registrira prek sredstev elektronske komunikacije in naroči vsaj en izdelek, ki je  na voljo na spletni strani www.jasmin-maziva.hr strani;

 Obiskovalec spletnega mesta: oseba, ki dostopa do www.jasmin-maziva.hr prek elektronskih komunikacijskih sredstev in brez registracije, prosto brska po ponujeni ponudbi izdelkov; Uporabniki

: stranke in obiskovalci spletnega mesta skupaj;

 Podatki o uporabniku – celota, sestavljena iz  e-poštnega naslova in gesla, ki omogočata samo enemu uporabniku dostop do zaščitenih območij mesta, do katerih lahko dostopajo izdelki. Uporaba

www.jasmin-maziva.hr: dostop do spletnega mesta www.jasmin-maziva.hr za pridobitev informacij o vsebini iste, o ponudbi, izdelkih in / ali o vsebini  internetne trgovine;

 Spletno nakupovanje: nakupovanje izdelkov prek www.jasmin-maziva.hr;

Maloprodajna cena (MPC)  je cena, ki je prikazana z vsakim izdelkom in je izražena v kunah z ustreznim  DDV;

Veleprodajna cena (VPC) je cena, ki je prikazana ob izdelku za poslovne uporabnike in je izražena v KUNA brez ustreznega  DDV;

Sprejeta ponudba je ponudba, s katero je bilo  plačilo plačano;

 Izdelki: vsi izdelki, ki so poudareni na www.jasmin-maziva.hr, ki jih je mogoče kupiti s  spletnimi nakupi; Vsebina

vključuje:

 • vse informacije s spletnega mesta, do katerega je mogoče dostopati na
 • vsebino vsakega e-poštnega sporočila, ki ga prodajalec pošlje uporabnikom
 • informacije o izdelkih, storitvah in/ali tarifah prodajalca za določeno časovno obdobje
 • informacije o izdelkih, storitvah in/ali tarifah, ki jih uporablja tretja oseba, s kateri je prodajalec sklenil pogodbe, v določenem časovnem obdobju
 • Informacije o prodajalcu

Storitev: storitev elektronskega poslovanja izključno na javno dostopnih delih spletnega mesta, v smislu zagotavljanja uporabnikom možnosti za pogodbene izdelke in/ ali storitve z uporabo izključno elektronskih sredstev, vključno z drugimi sredstvi za komunikacijo na daljavo; Transakcija – plačilo ali vračilo zneska plačila po tem, ko je prodajalec prodal izdelek / storitev Uporabniku, z uporabo storitev posrednika pri kartičnem plačilu, ki ga je sprejel Prodajalec, z bančnim nakazilom, ali na nek drug način, ki ga prodajalec dovoli ne glede na način dostave

 . Pomen pogojev, določenih v teh splošnih pogojih

(ednine besede vključujejo množino in obratno, razen če kontekst ne nastane drugače).

1.2. Dostop do spletnega mesta

Z dostopom do spletnega mesta z ustreznimi tehničnimi sredstvi za dostop in uporabo se vsak uporabnik zavezuje, da bo izpolnjel te Splošne pogoje poslovanja in se strinja, da bodo zanje veljale določbe teh splošnih pogojev poslovanja.

1.3 Kupoprodajna pogodba

Pogodba o prodaji izdelka med Kupcem in Prodajalcem se sklene v trenutku potrditve plačila izdelka, ko prodajalec prejme elektronsko sporočilo, ki vsebuje izjavo Kupca, kot je ponujeno za sprejem ponudbe, ali v trenutku, ko kupec prejme naročilo izdelka s strani kupca.

1.4. Spletno nakupovanje v Republiki Hrvaški

Spletni nakup izdelkov se lahko naredi le na ozemlju Republike Hrvaške, kar pomeni dostavo kupljenih izdelkov izključno na istem območju.

1.5. Sprejetje splošnih pogojev

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Aktom o varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ZZP), Zakon o elektronskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: ZET) in Zakon o civilnih obveznostih (v nadaljnjem besedilu: ZOO), skupaj s podatki, objavljenimi na spletni strani www.jasmin-maziva.hr, pa pomenijo predpogodbeno obvestilo v smislu 57. člena ZZZP. Z uporabo www.jasmin-maziva.hr in https://shop.jasmin-maziva.hr/ se šteje, da je Uporabnik seznanjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja in jih sprejema. Prodajalec odklanja vsako odgovornost za vse sporne težave, ki se lahko pojavijo zaradi dejstva, da obiskovalec strani, uporabnik in / ali kupec ni prebral Splošnih pogojev poslovanja.

 

 1. OMEJITVE UPORABE IN ODGOVORNOSTI

2.1. Obveznosti uporabnika pri uporabi

Uporabnik se zavezuje, da ne bo:

 • Uporabite spletno stran prodajalca na vsak način, ki je v nasprotju s pozitivnimi predpisi.
 • Vnesite na spletno stran prodajalca ali preko spletnega mesta distribuirajte katero koli vsebino, ki je v nasprotju s pozitivnimi predpisi, spremenite, izbrišite ali uničite vse informacije na spletni strani prodajalca.

2.2 Dokumenti, podatki in informacije

Dokumenti, podatki in podatki, objavljeni na spletni strani, se ne smejo reproducovati, distribuirati ali kako koli uporabljati v komercialne namene brez izrecnega soglasja prodajalca ali na noben način, ki bi lahko povzročil škodo prodajalcu ali kateri koli tretji osebi. Z

uporabo

 spletne strani je uporabniku podeljena omejena, neizključna, neprenesljiva in preklicana licenca za uporabo vsebine spletnih strani tako, da si jih ogledujejo za osebne namene. Prodajalec izrecno obdrži in uporabniku ne prenese nobenih drugih pravic v zvezi z vsebino spletne strani, in prepoveduje uporabo vsebine spletne strani, razen kot je določeno v teh Splošnih pogojih in ker je to po možnosti dovoljeno z navodili na sami spletni strani.

 Uporabnik še posebej nima pravice prenesti, kopirati, spreminjati, urejati, distribuirati, prikazovati, izbrisati, pošiljati, prodajati, prodajati, ponovno prodajati, prilagajati, spreminjati vsebino, ustvarjati izvedene finančne instrumente, vključiti na druga spletna mesta ali medije ali jo uporabljati na kateri koli drug način kot za osebne namene za domačo uporabo.

 Uporabniki www.jasmin-maziva.hr lahko preglede, komentarje in druge vsebine postavijo izključno na kraje, ki jih dovoli prodajalec, dokler te vsebine niso nezakonite, nescene in ogrožajoče narave in niso namenjene diskreditiranja dobrega imena nekoga, kršenju zasebnosti, kršenju pravic intelektualne lastnine tretje osebe ali podobni naravi. Prodajalec si

 pridržuje pravico (ne pa tudi obveznosti), da preveri vse objavljene vsebine in izbriše vsebino, ki ni v skladu z zgornjimi pravili. Z objavo vsebine, besedila, fotografij, videoposnetkov ali katerega koli drugega gradiva na www.jasmin-maziva.hr Kupci prodajalcu dajejo neizključno, trajno, nepreklicljivo in popolno pravico do uporabe, reprodukcije, spreminjanja in prilagajanja, sproščanja, prevajanja, ustvarjanja izvedenih finančnih vsebin ter prikazovanja in distribucije takšnih vsebin po vsem svetu prek vseh medijev brez obveznosti plačila odškodnine. Uporabniki prodajalcu

 in partnerjem dajejo tudi pravico do uporabe imena in/ali znaka, ki ste ga zagotovili z vsebino. Z objavo vsebine kakršne koli vrste ali oblike na www.jasmin-maziva.hr uporabniki potrjujejo in jamčijo, da:

 • so lastniki vsebine, ki jo objavljajo ali imajo kako drugače pravice do uporabe;
 • vsebina je resnična;
 • uporaba vsebine, ki jo objavljajo, ne krši teh pravil in ne bo povzročila škode tretjim osebam;
 • nadomestilo za škodo, za čigar odškodninski zahtevki so vneti prodajalcu, in za škodo, ki bi skotila po vaši vsebini.

Prodajalec si pridržuje pravico (ne pa tudi obveznosti), da preveri in/ali izbriše vse objavljene vsebine. Prodajalec ne prevzema nobene pravne ali moralne odgovornosti za katero koli vsebino, ki jo je objavil Uporabnik ali tretja oseba. Če je to izrecno dovoljeno na spletni strani, ima Uporabnik pravico do prenosa določenih vsebin. V takem

 primeru se uporabnik zavezuje, da bo te vsebine uporabljal izključno za osebno uporabo in v celoti izpolnjel določbe teh splošnih pogojev glede teh vsebin. Fotografije izdelka, predstavljene na www.jasmin-maziva.hr, so povsem ponazoritvene narave in ne ustrezajo vedno in v vseh podrobnostih dejanski videz in vsebina izdelka.

 Zaradi možnosti individualne prilagoditve monitorja na računalniku, razlik v zaznavanju barve izdelka s strani človeškega očesa in podobnih spremenljivk, Prodajalec ne zagotavlja popolne skladnosti barv dobavljenih izdelkov z barvami, kot jih kupci vidijo na zaslonu svojega monitorja. V primeru zgoraj navedenega neskladja med izdelkom, prikazanim na fotografiji in dobavljenim izdelkom, to ni pomanjkanje izdelka in zato ne predstavlja podlage za vrnitev izdelka.

 Fotografije, besedila in druga gradiva se ne smejo objavljati, prodajati, javno ali zasebno objavljati, kopirati, distribuirati, prenašati tretjim osebam, spreminjati in/ali poškodovano, uporabljati za dopolnitev, razstavljanje, uporabo v nobenem drugem kontekstu, razen v prvotnem kontekstu, odstranjevanje oznak, ki označujejo prodajalcevo avtorsko pravico nad vsebino, ali sodelovati pri prenosu, prodaji, distribuciji materialov, ki so bili realizirani z podvajanjem, spremembo ali prikazom   vsebino,

 razen v primeru izrecnega soglasja prodajalca. Vsebina, kot je opredeljena v točki 1.1, vključuje ali se ne oglašava na, logotip, stilizirane prikaze, trgovinske simbole, statične slike, dinamičke slike, tekst i /ali multimedijske vsebine predstavljene na Lokaciji, je ekskluzivno svojse Prodajalca i pod zaštitom je nacionalnim i mednarodnim pravilnikom o zaštiti avtorskih i povezanih prava i prava industrijske svojine i njegova neovlaščena uporaba predstavlja kršenje pravilnika o varstvu prava intelektualne svojine. Prodajalec si pridržuje vse avtorske pravice, pridobljene na neposreden ali posreden način (licence za uporabo in / ali objavo) za uporabo fotografij, besedila in drugega objavljenega gradiva v smislu pozitivnih pravnih predpisov v Republiki Hrvaški. Vsa programska oprema, ki se uporablja na www.jasmin-maziva.hr

 je last Prodajalca ali dobavitelja programskih rešitev in je zaščitena tudi z avtorskimi in sorodnimi predpisi o pravicah. Ni dovoljeno uporabljati strani www.jasmin-maziva.hr ali katerega koli njenega vsebine v ELEMENTIH HTML Frame ali kateri koli “uokviru” tehnik za uporabo blagovne znamke, logotipa ali drugih informacij v lasti Prodajalca (vključno s slikami, besedilom, postavitev elementov na mestu ali obrazcu) brez neposrednega pisnega dovoljenja Prodajalca. Ni dovoljeno uporabljati HTML meta-oznak

 ali katerega koli skritega besedila z imenom ali blagovno znamko prodajalca brez neposrednega pisnega dovoljenja prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za točnost ali zanesljivost kakršnega koli mnenja, mnenja, nasvetov ali izjave, objavljene na www.jasmin-maziva.hr, s strani uporabnika ali tretje osebe, ki ni pooblaščena oseba prodajalca.  Prodajalec prav tako ne nosi nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi jo kupec povzročil, ker ni sledil navodilom o uporabi in uporabi zadevnega izdelka ali v primeru dvoma o uporabi prodajalca ni zaprosil pooblaščene osebe prodajalca za dodatna navodila

2.3. Odklanjenje odgovornosti

2.3.1.Uporaba

Prodajalec se v celoti odklanja od odgovornosti, ki bi lahko kakorkoli izhajala iz ali je kakorkoli povezana z uporabo spletnega mesta, in za vsako škodo, ki bi lahko sledila uporabniku ali kateri koli tretji osebi v zvezi z uporabo ali zlorabo vsebine spletnega mesta.

2.3.2.Naprave

Prodajalec se sprosti odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala na napravah, ki zagotavljajo dostop do www.jasmin-maziva.hr in podatkov, shranjenih na istih napravah, ko uporabljate www.jasmin-maziva.hr, če je prišlo zaradi nezakonitih dejanj tretjih oseb, računalniških virusov itd., in drugih primerov, za katere prodajalec ni odgovoren.

2.4 Sprememba splošnih pogojev

Prodajalec je brez predhodnega obvestila pooblaščen, da spremeni vsebino teh Splošnih pogojev poslovanja, paleto izdelkov, druge informacije, povezane z internetno trgovino, kot tudi vse druge vsebine www.jasmin-maziva.hr, pod pogojem javne objave na spletni strani www.jasmin-maziva.hr, zaradi česar so uporabniki dolžni pregledati vsebino iste med vsakim obiskom zadevne spletne strani. Nasprotno ravnanje izvzame prodajalca kakršne koli odgovornosti.

2.5. Stroški uporabe

Storitve, ki jih prodajalec zagotavlja v okviru storitve spletnega nakupovanja na www.jasmin-maziva.hr ne vključujejo stroškov, ki jih imajo uporabniki, ki uporabljajo računalniško opremo in storitve za dostop do spletnega mesta. Prodajalec ni odgovoren za stroške telefonskega, internetnega prometa ali drugih stroškov, prav tako ni odgovoren za škodo, ki bi lahko  nastanela zaradi prekinitve internetne povezave pri uporabi spletne nakupovalne storitve.

2.6. Staranje

Kupec je lahko samo odrasla in sposobna oseba. Pogodbo v imenu in v imenu mladoletnikov ali povsem nesposobnih oseb lahko sklenejo njihovi zakoniti zastopniki, delno sposobne osebe pa lahko pogodbo sklenejo le s soglasjem svojega zakonitega zastopnika. Prodajalec ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli ukrepe, ki so v nasprotju s to določbo.

2.7 Točnost osebnih podatkov

Pri uporabi spletne www.jasmin-maziva.hr so uporabniki dolžni zagotoviti točne, veljavne in popolne osebne podatke, še posebej pri izpolnjevanju prijavnega obrazca. Nasprotni ukrep pooblašča prodajalca, da zanika takšen dostop do uporabnika ali zanika uporabo vseh ali dela storitev ali izdelkov, ki so jim ponujeni. Prodajalec zaradi zagotavljanja napačnih podatkov ne bo preveril točnosti danih podatkov s strani Uporabnika niti ne bo za škodo, ki bi lahko  nastanela za Uporabnika.

 1. SPLETNO NAKUPOVANJE

3.1 Registracija

Pri naročilu izdelka preko elektronskega obrazca se je potrebno registrirati na spletni strani www.jasmin-maziva.hr. Uporabnik spletnega www.jasmin-maziva.hr se je dolžan registrirati za namene spletnega nakupovanja in v ta namen vnesti potrebne osebne podatke. Pri izpolnjevanju prijavnega obrazca je kupec dolžan zagotoviti točne, veljavne in popolne osebne podatke. Z

registracijo uporabnik potrdi:

 • Če želite v celoti sprejeti te splošne pogoje
 • Popolnost, točnost, resnica in posodobljenost osebnih podatkov
 • Prodajalcu dati izrecno soglasje, da lahko v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov obdela dane osebne podatke za potrebe lastnih evidenc in zagotavljanja drugih storitev, da bi ustvaril bazo podatkov o kupcih, obvestil o novih izdelkih in storitvah ter izboljšal storitve, zaščitil interese uporabnikov in Prodajalca ter preprečil morebitne zlorabe.

Registracija ali uporabniški račun je ustvarjen samo za eno osebo in tretjim osebam ni dovoljeno sporočiti podatkov o registraciji ali uporabniškem računu. Uporabnik je dolžan hraniti podatke o svojem varnostnem gesla in uporabniškem računu. Ne smete

 uporabljati registracije ali uporabniškega računa nekoga drugega. Uporabnik je odgovoren tudi za vse nezakonite dejavnosti, ki so pooblaščene in izvedene pod njegovim uporabniškim imenom in /ali geslom, če prodajalca pred tem ni obvestil o nepooblaščeni uporabi njegovega uporabniškega imena in / ali gesla (ali suma istega).

3.2. Obveščanje uporabnikov

Prodajalec se zavezuje, da bo na spletni strani redno vzdrževal www.jasmin-maziva.hr obiskovalcem in kupcem zagotavljal nedvoumne, jasne, enostavno razumljive informacije o izdelkih, ki so v ponudbi, na način, prilagojen načinu oddaljene komunikacije. Ob naročilu določenega izdelka iz ponudbe uporabnik s soglasjem k tem splošnim pogojem potrjuje, da je bil v ustreznem roku obveščen pred sklenitvijo prodajne pogodbe (predpogodbeno obvestilo) o glavnih značilnostih blaga ali storitve, Ime i mesto, telefonski telefon, e-adresa, geografska adresa mesta poslovanja na katero se pritužbe, maloprodaja i veleprodaja (u odvisnosti od vrste Uporabnika) cena blaga i usluge prevoza,  dobava, plačilni pogoji, Pogoji dostave blaga ali zagotavljanja usluge, čas dostave roba ali zagotavljanje usluge i načini  rokovanja s pritužbama, pogoji, roki i postopek za izrabu prava na unilateralni prekinitev Pogodbe, usluge, ponujene storitve po prodaji, garancije dane s proizvodom ali uslugom, pravica potrošnika do prekinitve pogodbe sklenjene s komunikacijskim sredstvom na daljavo u roku od 14 (štirinajst) delovnih dana za prekinitev pogodbe,  primere, v katerih je izključena pravica potrošnika do odpovedi pogodbe, stroški uporabe sredstev za oddaljeno komunikacijo, kadar se ta strošek ne zaračuna po osnovni tarifi, obdobje veljavnosti ponudbe ali cene ter ti splošni pogoji poslovanja.

3.3 Predpogodeno obvestilo

V skladu s členom 57. V skladu s členom 10

 Zakona o varstvu potrošnikov Prodajalec o jasnom i razumljivom načinu obvesti Kupca o: 1.

 glavnim odlikama blaga i usluge, u meri u skladu s blagom i storitvama i medijom, upotebljivim za prenos obvestila 2 na njegovo ime i registrirani poslovni prostor, telefonskim imenom i e-mailom

adresa 3. geografska adresa mesta poslovanja, 

 in na katere lahko potrošnik obravnava svoje pritožbe, če se ta kraj razlikuje od sedeža iz točke 2 tega člena 4,

 maloprodajna cena blaga ali storitev, drugih stroškov prevoza, dostave ali poštnih storitev ali da se ti stroški lahko zaračunajo, če jih ni mogoče razumno izračunati vnaprej 5 s stroški uporabe sredstev za komunikacijo na daljavo za sklenitev pogodbe,  če se ti

 stroški ne zaračunajo po osnovni tarifi 6. plačilnih pogojih,

 pogojih za dostavo blaga ali zagotavljanju storitve, Čas dostave blaga, ali zagotavljanje usluge i, u potrebi, način razreševanja reklamacija potrošnika od trgovca 7. pogoji, roki i postopek za izrabu prava na unilateralni prekinitev pogodbe, ali i na obrazcu za unilateralni prekinitev pogodbe na podlagi 74. odstavka 1. člena tega zakona, 

 v primerih, ko ta pravica obstaja 8. je potrošnik dolžan nositi stroške vračila blaga v primeru, da uveljavlja svojo pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz 72.

 člena tega zakona, torej o stroških vračila blaga, če v primeru pogodb na daljavo blago zaradi svoje narave ni mogoče vrniti po pošti na običajen način 9.

 da v primeru, da uveljavlja pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz 72. člena tega zakona, potem ko je zaprosil v skladu s 64. ali 70. členom tega zakona, Potrošnik je u obvezi da trgovcu u skladu s 77. odstavkom 7. točke 10. člena 10. plača razumni del cene, da potrošač ne more da upotebe pravo da unilateralno prekine sporazum iz članka 72.  v primerih, ko v skladu s členom 79 tega zakona

 To pravo je izuzeto, to je predpostavke pod katerimi potrošač izgubi pravo na unilateralni sporazum o prenehanju pogodbe 11.

 o obstoju odgovornosti za stvarne mane 12. usluge ali pomoč, ponujene potrošniku po prodaji i pogoje uporabe navedenih storitev ali pomoči, če ga je dao trgovec,

kot tudi vse garancije izdane s blagom ali storitvami. 13.

 Obstoj ustreznih pravila o ravnanju trgovca, kako je opredeljeno u členu 5, točka 18. tega zakona 14. trajanje pogodbe, če je pogodba sklenjena za določen čas, to je pogoji odpovedi ali prenehanja pogodbe sklenjene za nedoločen čas, ali se samodejno podaljša na

15

. minimalni rok, v katerem je potrošnik vezan za pogodbo, če je kateri koli od njih vezan za določen čas, če je to potrebno. 16.

 depozit ali drugo finančno varščino, ki jo mora potrošnik plačati ali pridobiti na zahtevo trgovca, Kakor i pogoji za plačilo te depozita, ali i pogoji za pribavljivanje druge finančne ovjestve 17,

 po potrebi, funkcionalnost digitalnih vsebin, vključno s potrebnim ukrepom za tehničnu zaštitu za te vsebine, 18.

 kjer je to primerno, interoperabilnost digitalnih vsebin s računalniškom ali programsko opremom za ma koliko trgovač poznao, ali bi za njih treba da pozna, 18. 19. mehanizmi za reševanje sporov zunaj sodišča, to je o odškodninskih sistemih in načinu, kako jih lahko potrošnik uporabi.

 Vsa navedena obvestila, torej tista, ki so potrebna v skladu z Aktom o varstvu potrošnikov, so v teh Splošnih pogojih poslovanja.

 Prodajalec kupcu kot potrošniku v smislu določb prej tega zakona o varstvu potrošnikov predloži potrdilo o predpogodbenem obvestilu v pisni ali drugi obliki, ki je potrošniku na voljo v trajnem mediju, čim prej, najpozneje pa ob dostavi izdelka, ali najkasneje na dan začetka storitve.  Kupec se s strinjanjem s temi Splošnimi pogoji strinja, da mu je potrditev predpogodbnega obvestila dostavljena po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga določi kot stik pri vnosu svojega naročila ali po pošti na domači naslov skupaj z dostavo Izdelka in računa.

3.4 Izključitev odgovornosti prodajalca

Prodajalec ni za zamude pri dobavi ali za kakršne koli težave, ki so se porodile zaradi nepravilnih ali nepravilnih podatkov kupcev. Enako ni odgovorno za povzro eno škodo, če je Kupec pozabil geslo, ali pa bo to postalo znano tretji osebi. Prodajalec meni, da je vsaka registracija posebna pravica. Spreminjanje podatkov je možno po prijavi na strani »Moj račun«, kjer si lahko ogledate tudi informacije o aktivnih naročilih. Prodajalec ni odgovoren za škodo in okvaro, ki so jo povzročile spremembe registriranih podatkov.

3.5 Postopek spletnega nakupovanja

Prijava

 Na domači strani www.jasmin-maziva.hr v levem zgornjem kotu je potrebno klikni na povezavo “spletna trgovina” za zasebne uporabnike ali na spletni trgovini B2B  za poslovne uporabnike ali neposredno na strani spletne trgovine https://shop.jasmin-maziva.hr/. Na strani spletne trgovine v zgornjem desnem kotu izberite polje »Registracija«. V polje “Registracija ” Uporabnik vnese svoje želeno uporabniško ime, e-pošto in geslo ter zahtevane informacije in izbere možnost za “izvajanje registracije “.  Za vsako naslednji prijavo v zgornjem desnem kotu domače strani https://shop.jasmin-maziva.hr/ Uporabnik uporablja možnost “prijava” in nato pod “obstoječi uporabnik” vnese svoje uporabniške podatke  . Vse informacije  o uporabniškem računu se nahajajo po prijavi na spletni strani https://shop.jasmin-maziva.hr/ v zgornjem desnem kotu  »Moj račun«.

Nakup

 Po registraciji uporabnik dostopa do iskanja želenih izdelkov in / ali storitev na spletni strani prodajalca. Najenostavnejši način iskanja je preko iskalnika, ki se nahaja na vrhu strani v sredini. Uporabnik vnese iskalni izraz in izbere možnost »Iskanje«. Če želi podrobneje iskati, lahko Uporabnik izbere kategorijo, znotraj katere želi iskati izdelke. V podanih rezultatih iskanja uporabnik naredi izbor. Po izbiri želenega rezultata iskanja se Uporabnik predstavi vsebini strani določenega izdelka, na kateri so jasno označeni vsi potrebni podatki, ki vključujejo: ime, opis, ceno (odvisno od vrste uporabnika VPC ali MPC), dostavni ceni in podobno.  Če se uporabnik odloči za nakup določenega izdelka ali storitve, potem ko se temeljito seznani z vsebino mesta, kjer je prodajalec določil vse podrobnosti o istem, izbere možnost “Dodaj v košarico “. Po

dodajanju

 vseh izbranih izdelkov in storitev uporabnik izbere možnost »košarica« v zgornjem desnem kotu https://shop.jasmin-maziva.hr/ strani. V tem trenutku je uporabniku prikazana celotna vsebina nakupovalne košarice. V tem trenutku lahko Uporabnik pregleda svoje naročilo, doda ali odstrani izdelke ali storitve ter uredi njihovo količino. Po postopku urejanja vsebine nakupovalne košarice uporabnik izbere možnost »osveži« za shranjevanje želenih sprememb. V trenutku, ko je Uporabnik zadovoljen z končno vsebino svoje nakupovalne košarice, izbere možnost “Kupi ” za nadaljevanje postopka nakupa. V

ta

 korak uporabnik vnese podatke za dostavo. Polja označena z rdečo zvezdo so obvezna. Prodajalec dobavi izključno na ozemlju Republike Hrvaške s priznanimi dostavnimi storitvami. Po vnosu vseh potrebnih podatkov uporabnik izbere možnost Način dostave. Po sprejetih pogojih uporabe lahko nadaljujete z naslednjim korakom Plačilo tako, da izberete »Do odjava«. Pred plačilom lahko uporabnik uporabi možnost »Vračilo« za vrnitev v prejšnji korak ali z možnostjo »prekliči« za preklic postopka nakupa. Z izbiro »Ob nakaži« uporabnik izbere način plačila in zaključi postopek nakupa s potrditvijo plačila. Podrobnosti naročila bodo uporabniku poslane na elektronski naslov, ki ga je uporabil pri registraciji. 

Opis

 plačila obstaja v “Načini plačila”Končni pregled Ta končni korak v postopku spletnega nakupovanja je kraj, kjer si uporabnik lahko ogleda vse vnesene podrobnosti o možnostih plačila, dobavi, vsebini košarice, skupni vrednosti in podobno, preden se dokončno odobri (ta korak velja za predpogodbeno obvestilo v skladu z xxxx). Če kateri koli od podatkov ni pravilno vnesen, lahko uporabnik uporabi možnost »Vrnitev« za vrnitev na korak, kjer jih je vnesel in jih spremenil. Ko je Uporabnik prepričan s podrobno preverjanje, ali so vsi vneseni podatki pravilni, izbere možnost “naročilo “. Če naročilo prodajalec uspešno prejme, bo Kupcu prikazano sporočilo »Vaše naročilo je uspešno zaključeno, podrobnosti naročila, poslanega na vaš e-poštni naslov.« Na e-poštni naslov uporabnika prodajalec dostavi e-pošto s podrobnostmi o naročilu. Če je prišlo do napake med elektronsko obdelavo naročila, je uporabniku prikazano sporočilo »Naročilo žal ni uspelo«. V tem primeru se naročilo ne šteje za izvršitev.

3.6 Nemožnost dostave

Če prodajalec ne more dostaviti nobenega od naročenih izdelkov, se bo z kupcem oglasil po telefonu ali e-pošti in ga obvestil o zgoraj navedenem. Kupec ima možnost preklicati naročilni izdelek ali zahtevati nadomestni izdelek. Vsi drugi naročani izdelki bodo dostavljeni Kupcu.

 1. CENE IZDELKOV

4.1. Cene

Prodajalec se zavezuje, da bo jasno, vidno in čitljivo navedil znesek maloprodajne cene v skladu s členom 7. o varstvu potrošnikov (UL 41/14). Vse cene izdelkov in cene dostave so maloprodajne, izražene so v hrk – hrvaški kuni, v tem pa je naveden tudi pripadajoči DDV. Cena izdelka ne vključuje stroškov pošiljanja. Cene, plačilni pogoji in posebne ponudbe veljajo le ob naročilu in/ali plačilu in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za pogodbene poslovne uporabnike je veleprodajna cena prikazana brez DDV,vključenega brez izjavljenih rabatov in cene dostave. Ob zaključku Nakupa bo Uporabnik prejel sporočilo »Vaše naročilo je uspešno zaključeno, podrobnosti o naročilu pa poslane na vaš e-poštni naslov« in podatke o naročilu na njegov elektronski naslov. Pri dostavi izdelka. Kupec – Poslovni uporabnik bo prejel račun z vsemi vnaprej določenimi dogovorjenimi pogoji.

4.2 Nadzor cen

Postopek vnosa cene na spletni strani za vsak izdelek je predmet nadzora na več ravneh, vendar ne glede na to obstaja možnost napake, saj ne gre za avtomatski vnos. Takšne situacije so izjemne in zanje se prodajalec vnaprej opravičuje kupcem, ker jih bo moral obvestiti o situaciji, napačni ceni za določen izdelek in o nemožnosti dostave po določenem naročilu kupca.

4.3 Spremembe cen

Prodajalec je pooblaščen za spreminjanje cen brez predhodnega obvestila, saj je brez predhodnega obvestila pooblaščen za spremembo cen izključno za Spletni nakup.

4.4 Prodaja in prodaja ukrepov

Prodajalec je kadarkoli pooblaščen za določitev prodaje, dnevne ali tedenske akcijske prodaje za določen Izdelek, skupino izdelkov in/ali za vse Izdelke.

4.5 Količina proizvodov v akcijskih pogojih

Cene, plačilni pogoji in posebne ponudbe veljajo le ob naročilu. V primeru akcijske prodaje upoštevajte, da je prodaja izdelkov, ki so v prodaji, omejena. Strankam je mogoče zagotoviti omejeno količino izdelkov, to je količino, ki zadostuje za domačo uporabo kupca.


 1. NAČIN PLAČILA ZA IZDELEK

5.1 Izbira načina plačila

Naročili Izdelki in dostava, Kupec bo plačal po modelu, ki ga izbere med izpolnitvijo naročila. Plačilo za izdelek je mogoče:

 • plačilo po prejemu pošiljke (gotovina ob dostavi)
 • plaćanje po ponudi na transakcijski račun
 • enkratno spletno plačilo s kreditno in debetno kartico

5.1.1 Plačilo po prejemu pošiljke (gotovina ob dostavi)

Če se kupec odloči za plačilo ob prevzemu, je kupec dolžan blago plačati le ob prevzemu istega blaga. Kupec je dolžan dostaviti pošiljko pri dostavi naročanega izdelka. Plačilo kurirju je možno le z denarjem v gotovini. V primeru, da Kupec ob dobavi pošiljke ne more prejeti pošiljke na opredeljenem naslovu, kurir pušča obvestilo o prihodu pošiljke. Stroški pošiljanja bodo posebej določeni na računu, odvisno od vrste in količine naročenih izdelkov.

5.1.2. Plaćanje po ponudi na transakcijski račun

Če se kupec odloči plačati ponudbo, bo prodajalec po prejemu naročila kupcu oddal ponudbo za plačilo naročil. Možnost ponudbe velja tri dni od trenutka izdaje. Če Kupec plačila ne plača v določenem roku, se bo štelo, da je od nakupa naročilnih izdelkov obupan.

Po prejemu plačila na navedeni transakcijski račun bo Prodajalec kupcu uredil dostavo v skladu s pogoji dostave, ki jih izbere Kupec.

5.1.3. Kartično plačilo

Pri plačilu s kreditnimi in debetnimi karticami se dovoljenje za plačilo opravi samodejno. Prodajalec nosi vse manipulativne stroške odobritve uporabnikove kreditne/debetne kartice. V primeru neusklih odobritev plačila se postopek nakupa konča. Kupec je odgovoren za pravilnost podatkov, zagotovljenih z uporabo storitve spletne delavnice. Kartično plačilne storitve za prodajalca izvaja

WSPay™ storitev podjetja Webstudio d.o.o. WSPay™ je sistem, ki manipulira s podatki prek več šifriranja in posebnih kanalov. WSPay™ uporablja najmodobnejše standarde v varstvu podatkov – Secure Socket Layer (SSL) protokol s 128-bitnim šifriranjem podatkov in algoritmom MD5. Protokol ISO 8583 zagotavlja, da se izmenjava podatkov med sistemom Webstudio in centri za avtorizacijo podjetij s kreditnimi karticami izvaja v zasebnem omrežju, ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom z dvojno plastjo požarnih zidov. WSPay™ sistem je nameščen na strežnikih, ki jih nadzoruje Webstudio d.o.o.

 Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, ki bi jo kupci lahko utrpeli zaradi začasne, delne ali popolne nedostopnosti storitve WSPay™.

5.2 Izvršitev plačil

Plačilo se šteje ob prevzemu denarja s strani kurirske službe po prejemu oddanih sredstev na transakcijski račun prodajalca (izpisek žiro računa) ali ob prejemu dovoljenja s strani izdajatelja kartice.

5.3 Račun

Račun bo priložen v paketu (ali enem od paketov, če je naročen blago dostavljeno v več paketih), razen če se naslov za dostavo razlikuje od naslova kupca. V tem primeru bo račun poslan po e-pošti na naslov kupca.

 1. PRITOŽBE IN PRITOŽBE IZDELKOV

6.1 Kakovost izdelka

Prodajalec zagotavlja kakovost izdelkov, ki jih zagotavlja proizvajalec izdelka.

6.2 Pritožbe strank

Prodajalec v skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov omogoča vsem Kupcem, da svoje reklamacije pošljejo po pošti na naslov Prodajalca Kukuljanovo 415, 51227 Kukuljanovo, ali preko elektronske pošte na e-naslov prodajalca prodaja@jasmin-maziva.hr prodajalec pa o prejeti pritožbi obvesti Kupca  . Prodajalec se

 bo odzval na vse pripombe in pritožbe najkasneje v 15 dneh od dneva prejema reklamacije. Za prodajalca v skladu s členom 10(5) Prodajalca  V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov je bil potrjen prejem pisne pritožbe, nato pa se je odzval na isto, bi moral kupec zagotoviti pravilne podatke za prejem istega.

6.3 Odgovornost za materialne napake

Prodajalec je odgovoren za materialne napake izdelka v skladu z Zakonom o civilnih obveznostih (členi 400–422).

 Prodajalec je za materialne napake stvari, ki jih je imela v času prehoda tveganja na Kupca, ne glede na to, ali se je tega zavedal. Prodajalec je tudi za tiste materialne napake, ki se pojavijo po prenosu tveganja na Kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal pred tem.

Prodajalec ni za nepomembno materialno napako. Obstaja

materialna pomanjkljivost:

 • če stvar nima potrebnih lastnosti za njeno redno uporabo ali za promet,
 • če stvar nima potrebnih lastnosti za posebno uporabo, za katero jo kupec nabavi, ki je bila znana prodajalcu ali mora biti znana zanj,
 • če stvar nima lastnosti in lastnosti, ki so izrecno ali prehuto pogodbene, ali predpisane,
 • če je prodajalec predal stvar, ki ni enaka vzorcu ali modelu, razen če je vzorec ali model prikazan le na obvestilo,
 • če stvar nima lastnosti, ki običajno obstajajo v drugih stvareh iste vrste in ki bi jih kupec lahko upravičeno pričakoval glede na naravo stvari, zlasti ob upoštevanju javnih izjav Prodajalca, proizvajalcev in njihovih predstavnikov o lastnostih stvari (oglasi, označevanje stvari itd.),
 • če je datum izteka veljavnosti izdelka ob nakupu izdelka s strani Kupca.

Če je kupec na podlagi izjav proizvajalca ali njegovega zastopnika pričakoval obstoj nekaterih značilnosti stvari, se napaka ne upošteva, če prodajalec ni vedel ali bi moral vedeti za te izjave, ali so bile te izjave okrnjene do sklenitve pogodbe ali niso vplivale na odločitev kupca o sklenitvi pogodbe.

 Prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile kupcu znane ob sklenitvi pogodbe ali mu ne morejo ostati neznane. Prodajalec je tudi za napake, ki jih je kupec zlahka dojel, če je povedal, da stvar nima nobenih napak ali da ima stvar določene lastnosti ali značilnosti.

 1. DOSTAVA

7.1 Dostava Hrvaški in drugim državam

Preko www.jasmin-maziva.hr je mogoče kupiti izdelke izključno na ozemlju Republike Hrvaške, ki vključuje dostavo kupljenih izdelkov izključno na istem območju.

 Z uporabo www.jasmin-maziva.hr prodajalec meni, da je uporabnik seznanjen s Splošnimi pogoji nakupa in jih sprejema. Prodajalec zavrača vsako odgovornost za sporna vprašanja, ki se lahko pojavijo zaradi dejstva, da uporabnik www.jasmin-maziva.hr ni prebral pogojev nakupa.

7.2 Dostava

Dostavo opravi prodajalec (preko svojih zaposlenih) ali z najemom ugledne dostavne storitve. Dostava se opravi na pragu doma ali poslovnega naslova.

7.3. Dostava kupcu

Vsako pošiljko potrdi in podpiše prejemnik po prejemu pošiljke. V skladu z določbami Zakona o civilnih obveznostih se šteje, da je bila pošiljka dobavljena v nepoškodovalnem stanju in da je prevoznik oproščen kakršne koli dodatne odgovornosti. Pošiljatelj na prevzemnem seznamu navede referenčno številko priložene dokumentacije, pri čemer bo kasnejši podpisani seznam dobave z referenčno številko dokaz o dostavi. Naročili izdelkov se dostavijo na vhod v

stanovanjski objekt.  Če gre za stanovanjsko stavbo, kurir ni dolžan blaga prevažati v nadstropje, kjer kupec živi, temveč le do vhoda v stanovanjski objekt.

7.4. Cene dostave

Dostavna cena za poslovne stranke je določena s Pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Cena dostave za Kupca – zasebnega uporabnika bo v postopku nakupa navedeno pred sklenitvijo naročila in plačila. Če kupoprodajna cena kupca ni sprejemljiva, lahko odstopi od nakupa do trenutka zaključka naročila in plačila.

Cena dostave je vedno prikazana ločeno in natisnjena na računu, če gre za znesek naročila, ki ga prodajalec na svoji spletni strani, to pomeni. Prodajalec  kupcu zaračuna dostavni servis izdelka v skladu s cenikom znotraj “Načini dostave objavljenega na  spletni strani. Embalaža izdelka je vključena v dostavni ceni.

 7.5 Predogled na prenosu

Pri prevzemu dobavljenega izdelka je kupec dolžan pregledati dobavljeni izdelek, to je:

 • preverite, ali je na pošiljki in /ali izdelkih, ki so znotraj pošiljke, vidna zunanja škoda, in jih nemudoma prijavite dobavnemu delavcu, in zavrnete, da prevzamete dobavljene izdelke, na katerih je škoda vidna.
 • se prepričajte, da odpremo pošiljko pred kurirjem in primerjamo dobavljene izdelke z dobavnico, in če nekaj manjka ali so izdelki, ki niso bili naročani, takoj poročajte kurirju.

Če ima izdelek pri prevzemu artikla skrito napako (napako, ki je pri prevzemu artikla ni bilo mogoče odkriti), ki jo kupec določi ob odprtju izdelka, za vrsto izdelka, ki ima lahko po svoji naravi takšno napako – kupec ima pravico do enostranskega prenehanja pogodbe in vračila, nadomestitve izdelka, odprave napake ali znižanja cene.

7.6 Napačno dostavljen izdelek

V primerih, ko je izdelek dobavljen Kupniku, ki je drugačen od kupljenega, ima enako pravico do dobave naročilnega izdelka, in če to ni mogoče, je Kupec upravičen do vračila v višini plačane cene izdelka, cene dostave in povračila stroškov vračila izdelka in je dolžan vrniti napačno dobavljen izdelek.

7.7. Prejem pošiljke

Pri dostavi, z kupljenim Izdelkom, Kupec prejme vse dokumente, ki spremljajo Izdelek – račun in potrditev prejema pošiljke, ki jo je dolžan podpisati, če ni razloga za pritožbo.  Kupec s podpisom prejema pošiljke potrjuje, da je pri prevzemu izdelka pregledal izdelek in da je bil izdelek prevzel brez zunanje vidne škode, da količinsko in kvalitativno ustreza izdelkom iz računa in da so bili vsi dokumenti dobavljeni z izdelki v skladu z zakonskimi predpisi. Če kupec pri pregledu dobavljenih izdelkov na zgoraj opisan način najde razlog za pritožbo, je treba blago takoj sporočiti kurirju, ker pritožbe, sporočene po dostavi dostavljenih izdelkov, prodajalec ne bo sprejel

.

7.8. Zavrnitev prevzametve

Če kupec izdelka ne prevzame ali brez utemeljenega razloga ne prevzame izdelka, si prodajalec pridržuje pravico zahtevati povračilo stroškov manipulacije, prevoza in drugih možnih stroškov.

7.9 Sledenje poti pošiljke

Dostavni servis prek elektronske storitve omogoča sledenje poti pošiljke glede na izbrano dostavo. Storitev sledenja pošiljke pošiljatelju in prejemniku omogoča, da ves čas prejmeta ustrezne informacije o tem, kje se pošiljka nahaja in kaj se z njej dogaja.

 1. ODPOVED POGODBE IN VRAČILO KUPLJENEGA IZDELKA

8.1 Prekinitev prodajne pogodbe

Kupec ima pravico, ne da bi navedel razlog, prekiniti prodajno pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov in pogodb na daljavo v 14 (štirinajstih) dneh, računajoč od dneva nakupa izdelka s strani Kupca. Da bi kupec uveljavljal pravico do enostranske odpovedi kupoprodajne pogodbe, je dolžan prodajalca pisno obvestiti o svoji odločitvi o enostranski prekinitvi pogodbe pred potekom navedenega roka, z nedvoumno izjavo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti, v kateri bo navedel svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko, faks ali elektronski naslov.

V primeru odpovedi pogodbe je vsaka stranka dolžna vrniti drugi, kar je prejela po pogodbi. V primeru enostranske odpovedi kupoprodajne pogodbe s strani kupca iz člena 72. Na podlagi 10

. člena Zakona o varstvu potrošnikov je kupec dolžan dobavljeno blago vrniti prodajalcu na svoj račun, na naslov prodajalca. Prodajalec mora nemudoma in najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o odločitvi kupca o odpovedi pogodbe v skladu s 74. členom. V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov kupcu vrnite vse, kar je ta plačal na podlagi pogodbe. Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki izhajajo iz kupčeve izrecne izbire vrste prevoza, ki se razlikuje od vrste standardnega prevoza, ki ga ponuja Prodajalec. Prodajalec mora vrniti plačano šele po vrnitvi blaga.  Prodajalec mora povrniti plačano z enakimi plačilnimi sredstvi, ki jih kupec uporablja v času plačila, razen če kupec izrecno pristane na drugo plačilno sredstvo, in ob predpostavki, da Kupec ni dolžan plačati nobenih dodatnih stroškov za takšno vračilo.

Predppoj za enostransko odpoved pogodbe je, da se izdelek ne uporablja ali odpre ali razpakirati iz originalne embalaže.

8.2 Izguba pravice do odpovedi kupoprodajne pogodbe

Kupec ni upravičen odpovedati pogodbe v primerih, ki jih določa člen 79. zakon o varstvu potrošnikov, to je če je:

 • prodajalec je pogodbo v celoti izpolnil, izpolnitev pa se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem Kupca in s svojo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranskega prenehanja pogodbe, če bo pogodba v celoti izpolnjena
 • predmet pogodbenega blaga, ki je izdelano po specifikaciji kupca ali ki je jasno prilagojeno Kupcu
 • Kupec je posebej zahteval obisk prodajalca zaradi izvajanja nujnih popravil ali vzdrževalnih del, Pod pogojem da, u primeru da, za tako obisk, poleg tistih servisa, ki jih je Kupec izrecno zahteval, Prodajalec nudi neke druge usluge, ali dostavi še neko drugo blago, razen tistih potrebnih za izvedbo nujnih popravila ali vzdrževalnih del, Kupec ima pravo enostrano prekiniti pogodbo u vezi s temi dodatnim storitvama ali blagom.
 • če je predmet pogodbe lahko poginljivo blago ali blago, ki hitro poteče po izteku roka uporabnosti, kupec pa se je tega zavedal ob nakupu.

8.3 Pravica do vračila izdelka

V osmih (8) koledarskih dneh od datuma dobave izdelka je Kupec upravičen do vračila izdelka v primeru:

 • Kadar je bil izdelek, ki ni bil naročan, dostavljen;
 • Ko je izdelek poškodovan, okvaren ali okvaren

8.4. Izvršitev vračanja izdelkov

Naročilni izdelki so pakirani tako, da jih običajna manipulacija v prevozu / dostavi ne poškoduje. Paketi lahko vključujejo različne zaščitne materiale za preprečevanje zloma (papir, stiropor, goba in/ali podobno). Kupec je v vseh primerih, ko izdelek vrne na kateri koli podlagi, dolžan vrniti izdelek, vrnjen prodajalcu, v stanju, v katerem so mu bili dostavljeni, in v originalni embalaži (komercialna embalaža, v kateri je bilo blago dobavljeno), z vsemi ustreznimi deli in dokumentacijo, in vsaka znamka, ki je bila zaužita, da se izdelek ne uporablja ali poškoduje, ne sme biti odstranjena ali poškodovana. Kupec je

 dolžan prodajalcu izdelke vrniti na svoj račun na naslov prodajalca. Če Kupec vrne izdelek z napako, z veliko škodo ali brez delov in dokumentacije, in če ne dostavi v naslednjih 8 dneh, se šteje, da Kupec ni izpolnil svoje obveznosti vračila blaga in prodajalec ni dolžan povrniti plačanih sredstev ali nadomestila.

 V primeru, da zaradi svoje narave blaga ni mogoče vrniti na običajen način, opisan v točki 7.2 teh splošnih pogojev, stroške vračila blaga na drug način nosi tudi Kupec. Kupec mora blago vrniti brez odlašanja in najkasneje v 14 dneh od takrat, ko mora kupec v skladu s členom 74 blaga blago vrniti brez odlašanja in najkasneje v 14 dneh po vrnitvi blaga. V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov je prodajalec obvestil o svoji odločitvi o odpovedi pogodbe. Šteje se, da je Kupec pravočasno izpolnil svojo obveznost, če pred potekom prejetega obdobja pošlje blago ali ga preda prodajalcu.  Kupec je odgovoren za vsako okvaro blaga, ki je posledica ravnanje z blagom, razen tistega, ki je bilo potrebno za določitev narave, značilnosti in funkcionalnosti blaga.

8.5 Utemeljitev vračila

Če je zahteva za vračilo upravičena, bo prodajalec na podlagi zahteve za vračilo ali zamenjavo kupcu vrnil sredstva na račun, ki ga je kupec nakakal v zahtevi, ali pa izdelek v razumnem roku od dneva prejema vrnjenega izdelka nadomestil na naslov, naveden na obrazcu za pritožbo.

 Če prodajalec nedvomno ugotovi, da je pritožba na izdelek neupravičena ali da je do napake naročilnega izdelka prišlo zaradi neustreznega rokovanja, namestitve ali uporabe, prodajalec ni dolžan plačati vračila ali dostaviti nadomestnega izdelka. Oglaševanje

 izdelka se vrne uporabniku na njegov račun s pisno obrazložitev razloga, da ni sprejel zahteve za vračilo ali zamenjavo. Če je prišlo do nenamerne napake pri pakiranju naročanih izdelkov in kupec ni prejel izdelka, ki ga je naročil, je dolžan to v osmih (8) dneh prijaviti prodajalcu.  V tem primeru uporabnik vrne neusmiljene dobavljene izdelke na račun prodajalca, ki se zavezuje, da bo dostavil naročen izdelek ali opravil vračilo (v skladu z zahtevo uporabnika) v petnajstih (15) dneh od takrat, ko je prodajalec prejel neusmiljene dobavljene artikle.

 1. RAZPRODANI PREDMETI

9.1 Nemožnost dostave – razprodani predmeti

V posameznih primerih je zaradi visokega povpraševanja možno, da prodajalec ne bo mogel dostaviti nekaterih naročil izdelkov, torej da so nekateri izdelki iz ponudbe popolnoma ali delno razprodani. V primeru razprodanih izdelkov bo kupec o tem obveščen pred dostavo blaga po elektronski pošti ali telefonu, v tem primeru prodajalec ne nosi nobene odgovornosti.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

10.1. Ohranjanje zasebnosti osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zasebnost osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov na straneh www.jasmin-maziva.hr

 jih bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, torej z drugimi veljavnimi predpisi. Pred dostopom do določenih vsebin je registracija obvezna za uporabnike, kar vključuje prostovoljni vnos uporabnikovih osebnih podatkov.  V primeru soglasja k zagotavljanju osebnih podatkov bo veljalo, da se je Uporabnik strinjal s pogoji uporabe osebnih podatkov, predvidenimi v teh Splošnih pogojih poslovanja, in na podlagi katerih je Prodajalec dobil pravico do zbiranja, uporabe, obdelave in prenosa osebnih podatkov, potrebnih za uporabo spletne strani.

10.2 Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Z izbiro možnosti »registracija« pri registraciji uporabnik osebno privoli v zbiranje, uporabo, obdelavo in posredovanje njegovih osebnih podatkov, potrebnih za uporabo spletne strani, vključno (vendar ne omejeno na):

 • soglasje, da lahko prodajalec v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov obdela dane osebne podatke za namene lastne evidence in statistike, za namen izdelave zbirke podatkov kupcev, obveščenosti o izdelkih in storitvah, z namenom obveščenosti o dostavi, za namene zagotavljanja promocijskega gradiva, izboljšanja odnosov s strankami in izboljšanja storitev. Prodajalec lahko te podatke posreduje tretjim osebam za namene izvajanja storitve, varovanja interesov uporabnika in prodajalca ter preprečevanja morebitnih zlorab;
 • potrebo po boljšem vpogledu in razumevanju individualnih potreb in zahtev uporabnikov ter razvoj možnosti zagotavljanja vseh storitev prodajalcev, ki imajo za posledico povečanje zadovoljstva uporabnikov;
 • soglasje, da ga prodajalec lahko kontaktira pisno, po telefonu, SMS-u in /ali elektronski pošti ter dostavi gradiva na svoj domači naslov, da ga obvesti o ugodnostih in novostih v svoji ponudbi;
 • zagotavljanje podatkov tretjim osebam, potrebnim za izvršitev zgoraj navedenih namenov

Prodajalec bo osebne podatke hranil toliko časa, kolikor bo to potrebno za namene, predvidene v teh splošnih pogojih poslovanja. Po poteku

 tega časa bodo osebni podatki uničeni, izbrisani ali anonimni na način, ki zagotavlja ohranjanje varnosti osebnih podatkov. Prodajalec osebnih podatkov uporabnika ne bo razkrit tretjim osebam, razen za namene izvajanja storitve, varovanja interesov Uporabnika in Prodajalca ter preprečevanja morebitnih zlorab.

 Prodajalec bo zagotovil, da se osebni podatki uporabnika hranijo na varnem mestu (ki vključuje razumno upravno, tehnično in fizično zaščito za preprečevanje nepooblaščene uporabe, dostopa,

 razkritja, kopiranja ali spreminjanja osebnih podatkov), do katerih lahko dostopajo le pooblaščene osebe prodajalca. Prodajalec se zavezuje, da bo uporabnikom zagotovil dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih imajo, da bi zagotovil točne, popolne in posodobljene osebne podatke.

 Če uporabniki zahtevajo popravek ali izbris svojih osebnih podatkov, bo prodajalec te podatke spremenil ali odstranil. Uporabniki se z izbiro za brisanje osebnih podatkov strinjajo, da jim bo zavrnjen dostop do določenih vsebin na spletni strani. Pri zagotavljanju osebnih podatkov uporabnik jamči, da so popolni, resnični, točni in

posodobljene.

10.3 Varstvo osebnih podatkov in dostopnost do tretjih oseb

Osebni podatki uporabnika so zaščiteni v skladu z Aktom o varstvu osebnih podatkov, prodajalec pa jih na noben način ne bo dal na razpolago tretjim osebam. Potrebne osebne podatke posredujemo izključno poslovnim partnerjem za izvajanje dostave vašega naročila.

 Kupec ima pravico zahtevati popravek, spremembo ali spremembo netočne, nepopolne ali nepopolne podatkov in se lahko obrne na upravljavca za vsa vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov. Prodajalec ne beleži ali shranjuje podatkov o transakcijah uporabnika, ki so potrebni za plačilo s kartico. Prodajalec uporablja storitve tretjih oseb (kot je navedeno v členu 5.1.3) za obračunavanje kreditnih kartic, ki ščiti vaše podatke s šifriranjem.

10.4 Dostopnost uporabniških podatkov tretjim osebam

Prodajalec jamči, da uporabnikov elektronski naslov in drugi podatki brez njegovega soglasja ne bodo na voljo tretjim pravnim in fizičnim osebam. To je izključeno iz vpogleda pooblaščenih služb izvršilnega organa Republike Hrvaške za namene preiskovalnih tožb, ki temeljijo na veljavnem sodnem nalogu, z namenom opravljanja storitve, varovanja interesov uporabnika in prodajalca ter preprečevanja morebitnih zlorab.

10.5 Odpravljanje napak

Prodajalec ni odgovoren za naključno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, ki povzročijo naključno kršitev zajamčenega varstva uporabnikovih podatkov, vendar zagotavlja, da bo napaka odpraviti, če je mogoče, čim prej.

10.6 Napake pri poročanju

Prodajalec ne more zagotoviti, da bodo informacije na spletni strani brez napak. Če pride do napake, jo prosimo, da to prijavimo našim zaposlenim, da jo bomo lahko čim hitreje popravili. Če prodajalec meni, da je najdena napaka pravilna, jo lahko izbriše ali spremeni.

 

10.7 Piškotek

Kaj je piškotek?
 Piškotek je informacija, shranjena na osebnem računalniku v času brskanja po spletni strani, ki ste jo obiskali. Piškotki olajšajo uporabo, saj shranijo vaše nastavitve za spletno mesto (jezik ali naslov) in jih ponovno aktivirajo, ko se znova zaženejo. Na ta način so informacije prilagojene vašim potrebam in skupnim uporabam.

Iz preprostih nastavitev lahko piškotki shranijo tudi veliko število osebnih podatkov (ime, e-poštni naslov), za katere morate v celoti dati dostop. Če jih niste omogočili, piškotki ne morejo dostopati do datotek v računalniku. Dejavnosti shranjevanja in pošiljanja piškotkov vam niso vidne, lahko pa v nastavitvah izbranega internetnega brskalnika izberete možnost odobritve / zavrnitve zahtev za shranjevanje piškotkov, brisanje shranjenih piškotkov in druge dejavnosti, povezane z uporabo piškotkov.

Kako onemogočiti piškotke?
 Z izklopom piškotkov ne dovolite, da bi bili shranjeni v lastnem računalniku. Nastavitve piškotkov je mogoče konfigurirati in spremeniti v izbranem internetnem brskalniku. Če želite videti nastavitve, izberite brskalnik, ki ga uporabljate (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 in 8 ter Opera ali Safari). Če onemogočite piškotke, ne boste mogli uporabljati določenih funkcionalnosti spletne strani.

Kaj so začasni piškotki?
 Začasni piškotki ali sejni piškotki se odstranijo iz vašega osebnega računalnika v času zapiranja internetnega brskalnika, v katerem ste brskali po spletnem mestu. S pomočjo teh piškotkov strani shranijo začasne podatke.

Kaj so trajni piškotki?
 Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v vašem osebnem računalniku tudi po tem, ko zaprete internetni brskalnik. S pomočjo teh piškotkov spletne strani shranjujejo informacije, da vam olajšajo uporabo. Spletna mesta, ki zahtevajo vnos uporabniškega imena in gesla, bodo na primer “zapomnila” vaš vnos, ki se bo pojavil na vsakem novem obisku. Trajni piškotki bodo na vašem računalniku ostali posneti več dni, mesecev ali let.

Kaj so piškotki prve zabave?
 Piškotki prve stranke prihajajo s spletne strani, ki si jo ogledujete in so lahko začasni ali trajni. Na ta način spletna mesta shranjujejo informacije, ki vam bodo olajšale uporabo vsakič, ko obiščete to spletno mesto.

Kaj so piškotki tretjih oseb?
 Piškotki tretjih oseb prihajajo v vaš računalnik z drugih spletnih mest, ki se nahajajo na spletnem mestu, ki si ga ogledate. To so na primer pojavni oglasi in piškotki imajo vlogo sledenja spletnim mestom za namene oglaševanja.

Ali www.jasmin-maziva.hr uporablja piškotke?
 Da, ta spletna stran uporablja piškotke, da vam zagotovi enostavnejšo in boljšo uporabniško izkušnjo.

Kakšne piškotke uporabljate www.jasmin-maziva.hr piškotke?
 Začasni piškotki ( Piškotki seje ) – to so piškotki, ki se samodejno izbrišejo, ko zaprete internetni brskalnik, v katerem izdelujete Trajne piškotke – to so piškotki, ki bodo ostali “posneti” v vašem internetnem brskalniku, dokler ne potečejo ali jih sami ročno izbrišete. Zbrane informacije so anonimne in ne vključujejo vaših zasebnih podatkov.

Ali na spletni strani obstajajo piškotki tretjih oseb?
 Obstaja več zunanjih storitev, ki vam shranijo omejene piškotke, enako pa ni nastavilo to spletno mesto. Omejeni piškotki se uporabljajo za neprekinjeno uporabo funkcij, ki uporabnikom zagotavljajo enostaven dostop do vsebine.

Ta stran vam omogoča merjenje prisotnostiNa spletnem mestu se uporablja Google Analytics – storitev za merjenje prisotnosti. Če želite onemogočiti shranjevanje piškotkov s to storitvijo, jih onemogočite na naslednji povezavi: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Obstaja več spletnih strani za izklop shranjevanja piškotkov za različne storitve. Več informacij preberite na naslednjih povezavah:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

 

 1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN DRUGIH DOLOČB

11.1. Pravica do spremembe splošnih pogojev

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Uporabniki so dolžni vedno, ko uporabljajo spletno stran, preveriti veljavne Splošne pogoje poslovanja, še posebej pa storitve internetne trgovine.

11.2 Veljavnost splošnih pogojev

Za spletno nakupovanje veljajo Splošni pogoji poslovanja ob naročilu izdelka.

11.3 Reševanje sporov

Vsi spori, ki se lahko pojavijo na podlagi teh splošnih pogojev, bodo rešeni pred pristojnim sodiščem v Reki.

11.4 Kopiranje

Dokumenti, objavljeni na tej spletni strani, se lahko kopirajo samo za nekomercialne namene in samo za individualno uporabo ter ob spoštovanju vseh avtorskih pravic, drugih lastnih pravic in vseh navestih omejitev pravic.

11.5 Spletna mesta tretjih oseb

Spletna stran prodajalca www.jasmin-maziva.hr lahko vsebuje dokumente, podatke, informacije in povezave do spletnih mest tretjih oseb. Iste spletne strani niso v lasti prodajalca, prodajalec nima nadzora nad temi dokumenti, podatki, informacijami ali drugimi spletnimi mesti in se v celoti odklanja vse odgovornosti, vključno s točnostjo, popolnostjo in razpoložljivostjo vsebin na spletnih straneh, ki so jih ustvarile tretje osebe. Prodajalec odklanja vso odgovornost za vsebino, prikazano na takšnih spletnih mestih tretjih oseb, kot tudi za vse izdelke ali storitve, pridobljene prek takih spletnih mest tretjih oseb. Ti splošni pogoji ne veljajo za noben namen v primeru uporabe zadevnih spletnih strani. Obisk teh strani je v celoti na lastno odgovornost uporabnika in prodajalec ni odgovoren za takšna dejanja Uporabnika.

 

Brezplačna dostava

Naročila nad 100 €

100% varno plačilo

MasterCard / Visa / Diners